„СТАРОБЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ”

в.Вечерни новини, София Лъчезар Каранлъков

...Една „шоу” рецензия би започнала: Драги читателю, струваше си да чуеш на тържественото откриване на фестивала /Софийски музикални седмици/ зрялото и хубаво изпълнение на твърде малко известната, за съжаление, оратория „Старобългарски хроники” от Георги Минчев. За съжаление, защото това е не само ярко талантливо произведение, създадено преди повече от 15 години, правещо чест и днес на своя автор, но и творба, подчертано съвременна в своите културно-социални внушения...