СТАРОБЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ - Оратория   (Част 3-та)

Изп. Смесеният хор и Симфоничният оркестър на Българското Национално Радио
Дир.: Васил Казанджиев.


СТАРОБЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ - Оратория   (Част 3-та)

Изп. Смесеният хор и Симфоничният оркестър на Българското Национално Радио
Дир.: Васил Казанджиев.


КОНЦЕРТ ЗА ПИАНО И ОРКЕСТЪР  (1-ва част: Presto possibile)

Симфоничен оркестър на Българското Национално Радио
Дир. Васил Казанджиев,  сол. Николай Петров  (Русия)


СИМФОНИЧЕН ПРОЛОГ

Симфоничен оркестър на Българското Национално Радио
Дир. Eмил Табаков


CONCERTO BREVE ЗА 10 ИНСТРУМЕНТА 

Камерен ансамбъл, дир. Васил Казанджиев


“FAHRENHEIT - 451”   -  Симфонична сюита
част II  "Mildred"

Симфоничен Оркестър на Българското Национално Радио дир:Милен Начев


“FAHRENHEIT - 451”   -  Симфонична сюита
част III  "Clarissa"

Симфоничен Оркестър на Българското Национално Радио дир:Милен Начев


ТРИ ПОЕМИ ЗА МЕЦОСОПРАНО И СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР

(Част 3-та „Резбари”)   Симфоничен оркестър на Българското Национално Радио
Дир. Васил Стефанов, Сол.Рени Пенкова


CONCERTO BREVE - II “ContempoRetro” FOR BRASS-QUINTET

Spanish Brass “Luur-Metalls”


ТРИ ПОЕМИ ЗА СОПРАНО, СТРУННИ И УДАРНИ      

(Част 3-та „Самота”) Симфоничен оркестър на Българското Национално Радио
Дир. Васил Казанджиев, сол. Тиха Генова


“SentiMetal” - КОНЦЕРТ ЗА ВИОЛОНЧЕЛО И ОРКЕСТЪР  (финал)

Симфоничeн оркестър на Холандското Радио  NOS
Дир. Миша Хамел, сол. Михаел Мюлер


„КОНТРАСТИ” - МУЗИКА ЗА ОРКЕСТЪР

Държавен Академичен Симфоничен Оркестър на Русия, дир.Марк Горенщайн


“MONODIA AND CONCERTO GROSSO”  за Виола, Струнни, Ударни и Чембало

Симфоничен оркестър на Българското Национално Радио
Дир.Пламен Джуров, сол.Димитър Пенков


МОЛИТВИ   -  “ОТЧЕ НАШ”  ЗА СМЕСЕН ХОР  (a capella)

Смесен хор на Българското Национално Радио, дир.Методи Матакиев 


“DROP, DROP, SLOW TEARS”  за сопрано и пиано 

Carolyn Chadwick - sсопрано  и  John Moor - пиано


„VIVA LE TROMBE“

Симфоничен Оркестър на Българското Национално Радио дир: Марк Кадин