Георги Минчев (р.1939 в София) е завършил Българската държавна консерватория в класа по композиция на проф. Марин Големинов. През годините 1968-1970 специализира в Москва при Родион Шчедрин и известно време - паралелно при Арам Хачатурян. През 1972 като стипендиант на ЮНЕСКО по музика, учи в САЩ, Англия и Франция. В Парижката консерватория посещава класа по композиция на Оливие Месиан.

До 2000 година е заемал длъжността: „Музикален директор и Главен художествен ръководител на Музикалната продукция и състави на БНР”. Много години е бил Секретар, Заместник председател и Главен секретар на Съюза на българските композитори. 

Награди

Георги Минчев  е награждаван с най-високи национални  и множество международни награди. Неговият Концерт за пиано и оркестър е селекционирана творба от  Международната асоциация на музикалните експерти в САЩ през 1979 г. и е  класирана на първо място между препоръчаните творби на Международната трибуна на композитора в Париж през 1981 г. През 1989 г. е удостоен с  Европейската награда „Лоренцо Великолепният” на Международната академия „Медичи” във Флоренция и  му  е присъдено  званието „Почтен сенатор на Академията” . 
Носител е на Голямата награда „Сирак Скитник” на Българското национално радио за цялостен принос и на „Златен век”- най-високото отличие на Министерството на културата. 

През 2015 г. е избран за „Академик” - действителен член на Българската академия на науките. 
Бил е член на журита в много международни конкурси:
Лондон - „Нека пеят народите”, Терни (Италия) - Международен конкурс по композиция,  Флоренция - „Premio Vittorio Gui”, Анкона (Италия) - “Premio Ancona”, Берлин - Международен конкурс по композиция,  Атина - “Olympia”-Международен конкурс по композиция,   Москва - Международен конкурс „С.Прокофиев”.

Творчество

Негови творби са изпълнявани в България, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Русия, Полша, Чехия, Словакия, Куба, Колумбия, Австралия, Гърция, Белгия , Австрия, Украина,  Сан Марино, САЩ, Холандия, Испания, Япония, Великобритания и Финландия.