„ИНТЕРМЕЦО И АКВАРЕЛ”

за  две флейти, чембало и струнни инструменти  (1970)
Времетраене: 13'

Първо изпълнение: София, 1970
Записано: (студио) Българско Национално Радио
Издадено на плоча/диск: LP - Балкантон,   ВСА 1571
Издадени партитури: Издателство „Музика”,  София
Edition BIM (Швейцария)
Thompson Edition (USA)

 


„СТАРОБЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ”

Оратория за солисти /Мецосопрано и бас/, Смесен хор, Женски фолклорен хор,  Четец и Симфоничен оркестър  (1971)
Времетраене: 52'
Поръчка на Българското Национално Радио

Записано: (студио) БНР
Първо изпълнение: София,  1971
Издадено на плоча/диск: LP -  Балкантон,  ВХА 1408
(фрагмент ) LP&CD - Disques Cellier  (Switzerl.)
Издадени партитури: Издателство „Музика”(София)
Edition BIM (Швейцария)

„ТРИ ПОЕМИ ЗА МЕЦОСОПРАН И СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР” (1973)

Времетраене: 24'
Поръчка на БНР

Първо изпълнение: София,  1973
Записано: (студио) БНР 
Издадено на плоча /диск: LP  Балкантон, BCA 1571
LP  Балкантон, BKA 12739 - digital
Издадени партитури: Издателство „Музика” (София)
Edition BIM (Швейцария)

„КОНЦЕРТНА МУЗИКА ЗА ОРКЕСТЪР” (1976)  

Времетраене: 23'
Поръчка на Симфоничния оркестър на Чешкото Радио в Прага по случай 50 годишния му юбилей.  

Първо изпълнение: Прага,  1976 г. 
Записано:   (live) Радио Прага, (студио)БНР
Издадено на плоча/диск: LP Балкантон,BCA 10274
LP    Балкантон, BCA 1300/412
LP  Phonic S.A.Belgium 1 982 714
CDGD 344    Concerto works for orchestra
Gega New Ltd Bulgaria, 2009
Издадени партитури: Издателство „Музика” (София)
Sovetsky Kompozitor (Москва)
Edition BIM (Швейцария)
Thompson Edition (USA)

      


КОНЦЕРТ ЗА ПИАНО И ОРКЕСТЪР (1978)

Времетраене: 25’
Поръчка от Министерството на Културата, София

Първо изпълнение: София,   1978 г. 
Записано: (Studio)  БНР  
(live) Bayericher Rundfung, Munich
Издадени плочи/дискове:  LP    Балкантон,   
BCA 10274
LP   Балкантон   
ВСА   2040 - digital
LP     Melodia(Russia) 1000559007-digital
LP  Phonic S.A. Belgium 1 982 714
LP  Col legno(Germany)CD 0647290- dig.
CD  Balkanton, CD 030066 - digital
Издадени партитури: Издателство „Музика”, София 
Издателство „Музика”(Партия на пианото-клавир)
Sovetsky Kompozitor (Москва)
Edition BIM (Швейцария)
Thompson Edition (USA)

„СИМФОНИЧЕН ПРОЛОГ”(1981)

Времетраене: 12'
Поръчка на Министерството на Културата

Първо изпълнение: София,   1981
Записано: (студио) БНР (live), Москва,  Петербург
Издадени плочи/дискове: LP     Балкантон, BCA 10462
LP   Балкантон, BCA 1300/412
LP   Melodia (Москва)
CD Balkanton, CD 030066 - digital
Издадени партитури: Издателство Музика,   София
Edition BIM (Швейцария)
Thompson Edition (USA)

 


ТРИ ПОЕМИ ЗА СОПРАНО, СТРУННИ И УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ (1983)

Времетраене: 21'
Поръчка  от Френското радио (Radio France)

Първо изпълнение: Париж,  1983
Записано:

(Live) Париж,  Radio France
(студио)  БНР

Издадено на плоча/диск: LP  Балкантон, BCA 10462
CD  Балкантон, CD 030066 - digital
Издадени партитури: Издателство Музика (София)
Edition BIM (Швейцария)

 


„ФРЕСКИ” - Вокален цикъл за сопрано, пиано и камбани (1983)

Времетраене: 18'
Поръчка от К.Пендерецки  за фестивала в Люславице

Първо изпълнение: Люславице ( Полша),  1983
Записано:   студио  БНР
Издадена плоча/диск: LP   Балкантон, BCA 2040 - digital
Издадена партитура: Edition BIM (Швейцария)

 


CONCERTO BREVE I  за десет  инструмента  (1984)

(за девет духови инструмента и Контрабас)
Времетраене: 12'                                 
Поръчана от "Ensemble de saxophones a Bordeaux"

Първо изпълнение: Washington, 1984
Записано: (студио)  Washington
 (студио)  БНР
Издадени дискове: CD Балкантон,  CD 030066,  digital
CD   (Washington) - digital
Издадена партитура: Edition BIM (Швейцария)
Thompson Edition (USA)

CONCERTO BREVE II "ContempoRetro" за Брас-квинтет  (1993)

Времетраене: 12'
Поръчано от  Jean-Pierre Mathez (Edition BIM)

Първо изпълнение: Мадрид, 1994
Записано:  (Studio)  Мадрид ( Испания)
(Studio)  БНР
Издаден диск: CD Cascavelle (Switzerland)Vel 3006 
Spanish Brass Loor Metalls
Издадена партитура: Edition BIM (Switzerland)
Thompson Edition (USA)

 


СОНОГРАМИ” - Пет концертни реминисценции за пиано  (1980)

Времетраене: 10'

Първо изпълнение: Париж, 1980
Записано: 

(Studio) БНР (3 различни записа)
(studio)Radio France
(studio)Radio Belge - Flamande  

Издадена плоча/диск: LP Балкантон, BCA 10462
Издадена партитура:

Издателство Музика (София)
Edition BIM (Switzerland)
Thompson Edition (USA)

 „ДИНАМИЧНИ ПРОСТРАНСТВА” (1991)

Времетраене: 24'
Поръчка на Radio France

Първо изпълнение: Sofia, 1993
Записано: (Studio) БНР
Издадена партитура: Edition BIM (Switzerland)
Thompson Edition (USA)

 

 


ФАРЕНХАЙТ 451 - балет, (1993-1996)

По новелата на Рей Бредбъри „Fahrenheit 451” 
Времетраене: 90'
Поръчка на Министерството на Културата,  София     

Първо изпълнение: София, 1997  Софийска опера
Записано: БНР (пълната сценична версия), БНТ

 


"Senti Metal" Концерт за виолончело и симфоничен оркестър (1993)

(В памет на Лютославски)
Времетраене: 32'
Поръчана от Холандското радио  (NOS)

Първо изпълнение: Hilversum (Holland), 1996
Записано:   (студио)  Radio NOS (Holland)
Издаден диск: CDGD 204 - Gega New Ltd. 1999
Издадена партитура: Edtion BIM (Switzerland)
Thompson Edition (USA)

“МОЛИТВИ”   ЗА СМЕСЕН ХОР „ a capella”(1997)
“KYRIE ELEISON” и  “ОТЧЕ НАШ”

Времетраене: 13’

Първо изпълнение:  София, 2003
Записано: (студио)БНР  
Издадена партитура:   Edition BIM (Switzerland)
Thompson Edition (USA)
   

 


“Drop, drop, slow Tears” - за сопрано и пиано (1998)

По стихове на: Phineas Fletcher (1582 - 1650) 
Времетраене: 10’
Поръчка за Единбургския музикален фестивал 1999

Първо изпълнение: Edinburgh, 1999
Записано:  (Studio)   БНР,     БНТ
Издадена партитура: Edition BIM (Switzerland)

 


„FAHRENHEIT 451” - Симфонична сюита  от балета (1999)   

Времетраене: 31’

Първо изпълнение: Sofia, 1999
Записано: (студио)БНР
Издаден на диск: CD  GD 204 - Gega New Ltd. (София) 1999
Издадена партитура: Edtion BIM (Switzerland)

“Контрасти” - Музика за ОРКЕСТЪР (2002)

Времетраене: 20’
Поръчка от Симфоничния оркестър на Филхармонията в Хайделберг 

Първо изпълнение: Heidelberg /Germany/, 2002
Записано (студио)     БНР
Издаден на диск: GD 344    Concerto works for orchestra
Gega New Ltd Bulgaria, 2009
Издадена партитура:  Edition Bim (Switzerland)
Thompson Edition (USA)

“MONODIA AND CONCERTO GROSSO”

за виола, чембало, ударни и струнни(2006)
Времетраене: 28’

Първо изпълнение: София, 2007
Записано:  (студио)  БНР
Records:  CDGD 344    Concerto works for orchestra
Gega New LtdBulgaria, 2009
Издадена партитура:    Editions Bim (Switzerland)

 


“MONODIA II ”   за виола / виолончело соло (2006)   

Времетраене 8’  

Първо изпълнение:   София, 2007
Записано:  (студио)      БНР

 


“ЕСЕННА МУЗИКА"  за Оркестър  (2009)

Времетраене: 19 ’

По поръчка на Българско Национално Радио

Първо изпълнениe: София , 2009
Записано: (студио) Bulgarian National Radio

 


“VIVA LE TROMBE”   for  Symphony Orchestra (2012)

Времетраене:  17 `
Поръчка на Българското Национално Радио

Първо изпълнение:  София,  2012
  Студиен запис в Българското Национално Радио

"ОТРАЖЕНИЯ" - Концертна пиеса за Оркестър  (2017)

Времетраене: 17,30`
Поръчка на "Музикаутор"

   
Записано   Студиен запис в Българско Национално Радио

 


“Мистерия на българските гласове" - Мари, Маро

Изп: Хор "Тракия"  Пловдив


“Мистерия на българските гласове" - Спиш ли, Милке

Изп: Хор на Българското Национално Радио, дир. Красимир Кюркчийски


Георги Минчев е автор на множество други:

  • Симфонични произведения
  • Камерна музика
  • Хорова музика
  • Солови песни
  • Музика към филми
  • Фолклорни обработки