The Sydney Morning Herald, Australia, May 2, 1994

...Най оригинална/ в концерта на Румяна и Николай Еврови/ и най-съвременна беше поемата „Камбаните” от Г.Минчев...