ТРИ ПОЕМИ ЗА СОПРАН, СТРУННИ И УДАРНИ

Sächsische Neueste Nachrichten, Dresden Hans Bohm

...Три поеми за сопран и оркестър с отличната Румяна Вълчева и Радиооркестъра от Г.Минчев, изпълнявани вече в Париж, обединяваха възхитителния изказ със задълбочена поезия. Едно произведение с бъдеще!...

 

Catalunya Musica, 160/ 02.1997 F.T.-B

.... Добрата изненада бяха Три поеми за сопран, ударни и оркестър от българския композитор Георги Минчев. Силно впечатление направиха пропорциите във времетраенето на трите пиеси, в които преобладава въображението и играта на контрасти в тембровото оцветяване; лириката на езика и художественото усещане, а също и отношението, взаимовръзката между полифонията и хармонията (хоризонтала и вертикала) е добре изградена без излишни ефекти. В заключение, Поемите на Минчев имаха добро изпълнение от сопрана Кармен Санчес, която е музикална, с гласови качества и красива емисия, с регистров баланс. Тя пя емоционално и стабилно, сигурно. По същият начин перкусионистът Санти Молас се представи с точни нюанси и прециздна пунктуация, докато оркестърът демонстрира пълна идентификация с брилянтния и емоционален прочит на Милен Начев на музиката на Минчев...