СИМФОНИЧЕН ПРОЛОГ

La voix du monde, Lille Gerard Goutierre

....Да поздравим България! Първото произведение записано в програмата /премиера за Франция/ ни позволи да чуем един „Симфоничен пролог” от съвременния българин Георги Минчев. Става дума за страници с голяма наситеност, където на иначе класическата фактура не и липсва красноречие. Силно подчертана с ударни инструменти, тя понякога ни напомня светлината при здрачаване, преди да избухне в остър, див ритъм, с рядко срещани тембри в една строго прецизна, стигаща до придирчивост комбинация. Силно произведение!...
 

Bieler Tagblatt, Biel (Suisse) 29.11.1982 Walter Winkler

...В началото на концерта прозвуча „Симфоничен пролог” от Георги Минчев – едно богато на блестящи багри и оркестрови тембри, наситено с напрежение произведение. Звуковите контрасти, които не са лишени и от лирика, изключително трудната ритмика и едно грандиозно соло на тимпаните, бяха пресъздадени от изпълнителите с лекота и впечатляваща прецизност.....
 

Der Bund, Biel 27.11.1982

….Оркестърът и диригентът заслужиха живото одобрение на публиката с една новост от България – Пролог за оркестър от Георги Минчев, това е едно експресивно произведение със звукова оригиналност, стройно и изящно.....
 

Journal du Jura, Biel (Suisse) Hr.

…В началото, оркестърът изсвири един „Симфоничен пролог” от българския композитор Георги Минчев. Тази нова творба ни заинтересува със сръчната си оркестрация и с използването на звуковото пространство. Характерна с неоспоримото си майсторство, тя създава музикален декор, където избухванията на медните инструменти са често продължавани от меките лежащи тонове в струнните. Употребата на камбаните накрая на различните епизоди разрешават с чистотата и прозрачността си предшестващите хармонични напрежения...
 

Ruch Muzyczny, Warszsawa 17.02 1985 Olgierd Pisarenko

... Един сериозен и солиден концерт, който може да се сравни с тежките „буржуазни” мебели от старото време. Не се отдалечаваше от този респектиращ стил и единственото в програмата съвременно произведение – „Симфоничен пролог” от Георги Минчев, един от най-интересните съвременни български композитори, притежаващ твърде редкия в наше време талант да пише произведения с „репертоарни” достойнства – модерни, но не поставящи прекомерни изисквания пред изпълнителите и слушателите. Достатъчно е да споменем Концерта му за пиано /изпълнен през 1983 г. На „Варшавска есен”/, който направи добра международна кариера. В Пролога има нещо „живописността” на филмовата музика, илюстрираща някакво драматично събитие, като обаче в подбора на звукови средства композиторът е последователен....
 

Adelaide Advertiser, Sydney 23.11.1983 Stephan Whittington
„Пролог” от българския композитор Георги Минчев е истинска съкровищница на съвременни инструментални ефекти. Беше ни поднесен като едно „вкусно ястие” с добре организирани върхови кулминации, които ни накараха да затаиме дъх.....