„SentiMetal” – КОНЦЕРТ ЗА ВИОЛОНЧЕЛО

В. Континентр, София 22.05.1996 Анатоли Кръстев

...”SentiMetal” – концерт за виолончело и оркестър е едно от най-качествените произведения, които съм свирел. Силна и многопластова творба, с изключително ярка изразност. В нея соловият инструмент има възможност за богато разгръщане. Считам го за фундаментално произведение за виолончело и оркестър на ХХ век. В този концерт аз съзирам историята на днешния ден у нас и в света с всички превратности, конфликти и красоти. Концертът не е сантиментален, не е и хевиметъл. Кодът в заглавието е типичен за чувството за хумор на Минчев....