Концертна музика за оркестър

Ludova demokracie, Praha 29.03.1978 Ivan Moravec

…Концертът започна с една забележителна новост – „Концертна музика за оркестър”, която 39 годишният българин Георги Минчев е посветил на петдесет годишния юбилей на Радио-симфониците в Прага. Те се отблагодариха на автора с прецизен прочит на произведението - съвсем не лесно, неконвенционално изработено, атрактивно със своята свежа инвенция и нескрит български колорит...

 

Svobodne slovo, Praha 29.03.1978 Vladimir Solin

...50 годишнината на Симфоничния Радиооркестър в Прага, беше повод на цяла серия композитори да посветят и изпратят на този оркестър новите си творби. Много от тях бяха вече представени на предишни концерти. Към най-ярките по отношение на звук и на техника принадлежи една композиция изцяло алеаторна, преливаща от всякакъв вид цветове – „Концертна музика за оркестър” от Георги Минчев. Композиците на Мартину и най-вече сложната на Минчев бяха за оркестъра и диригента толкова претенциозна задача, че на Брамсовата 4-тата симфония, която беше дирижирана наизуст от диригента не достигна драматургичен заряд и блясък, въпреки че оркестъра правеше каквото можеше...

 

Българска музика, София 5/1977 Стоян Стоянов

...Мощната фантазия на Минчев, родила в „Концертна музика” едно забележително богатство на звукосъчетания, темброви краски, динамични контрасти в най-широк диапазон, явно е оплодена от друг замисъл, от друго усещане за стойност. Подчинена на вътрешна самодисциплина, фантазията на композитора не „буйства” необуздано, без контрол, отдала се на стихията на каприза, а се опира на здраво чуство за мярка и изискан естетически вкус. Усещаме ги в детайла и в цялото, в многобройните построения, в солистичните изяви на тази, бих казал, своеобразна съвременна „Шехерезада”. И още –

В рационалната, стройна драматургия, в съпоставките на пейзажно-колоритното с конструктивното, на орнаменталното – с пестеливия щрих, на светлата лирика – с първичната жизненост...