КОНЦЕРТ ЗА ПИАНО И ОРКЕСТЪР

Народна култура, София 23.03.1979 Любомир Кавалджиев

...И все пак безспорното постижение на прегледа - „Концерт за пиано” от Георги Минчев, принадлежеше на „чистата” инструментална музика. Дори само едно такова произведение, с такъв ранг и въздейственна сила е в състояние да предизвика оптимистични размисли, да „оправдае” цял един преглед. Такива творби не се пишат всяка година....

Българска музика, София 4/1979 Евгени Павлов

...При Минчев са нетрадиционни и асоциативно-образната и изразна система, вътрешният строеж и архитектониката, типът на музикалната драматургия. Но не тази „новост” е важна в случая, а нейният органичен синтез с художествената съдържателност. Защото Пиано-концертът на Минчев е един от немногобройните примери в нашата симфонична музика, на постигнати с най-нови средства: дълбочина, значимост и емоционално съдържание. Безспорно този Клавир-концерт бе най-голямото явление сред произведенията на прегледа...

Българска музика, София 10/1979 Маргарита Кеворкян

Не бих спестила категоричността на една такава оценка: Концертът за пиано на Г.Минчев е едно от най-хубавите произведения в българското музикално творчество от последните няколко години. Виждам голямата сила на това произведение и в устойчивостта, която внушава логическата обусловеност на всяка връзка, на всеки детайл, както и в ефекта на изненадата, която композиторът умело включва в художествената действителност на своето произведение. Това е музика, свързана със своето време, което привлича нови изразни "територии", разширява репертоара от изразни средства.

Neue Musikzeitung, Koln April/Mai 1979 Rudolf Luck Еdition Gerig

WDR III 28.02.1979

Sudd.Rundfunk II 27.02.1979

Freies Berlin II 26.02.1979

В заключителния симфоничен концерт наред с многото рутинни произведения имаше едно радващо изключение: под непретенциозното заглавие „Концерт за пиано и оркестър” от Георги Минчев се криеше богато темброво произведение, което според мен извежда от застой българската традиция. Необичайният оркестров състав изгради една съвършенна темброва фасада, при която публиката за един единствен път по време на фестивала бе подтикната към бурни ръкопляскания и викове „браво”. Соловата партия на пианото бе отвреме навреме изменяна чрез синтезатор, един тембров ефект, който за първи път се чува в българската музика...

Чрез включването на елементи от джаза, чрез съвършенната оркестрация и допирателните точки между художествената музика и джаза, творбата бе за мен най-вълнуващото произведение в тази седмица на българската музика.

Abendzeitung, Munchen 14.12.1981 Karl-Robert Danler

...Tова което прави това произведение обаятелно /Концерт за пиано и оркестър/ е неговата естествена, неподправена сила, неговата честност и спонтанност....

Ruch muzyczny, Warszawa 13.10.1983 Olgierd Pisarenko

...В Концерта за пиано и оркестър на Георги Минчев е вложена историята на целия вид: Grieg, Rachmaninov, Ravel, Prokofiev, Bartok. Но произведението на Минчев не се състои от цитати, или от стилистически заемки, а от съответни музикални технично експресивни „жестове” ,изразени със собствен здраво споен език. Цялата творба е изградена с широк размах, с увереност в ефекта, с усет за съзнателните и подсъзнателните копнежи на слушателя, страхотно блестяща не само в смисъл на пианистична виртуозност, но и като идея за концертност. Затова съвсем не е чудно, че е спечелила преди няколко години първо място между препоръчаните творби на Международната трибуна на композитора в Париж.

Народна култура, София 02.05.1986 Леа Коен

...Концертът за пиано от Георги Минчев съдържа не само ярко художествено схващане и неизчерпаемо богатство от средства, чиято динамика, асоциативност виртуозна смяна го превръщат в пълна с жизнена конкретност творба, чиито основен принцип и цел е удоволствието от естетическото изживяване. Възвръщането на този стар сам по себе си принцип /Вивалди, Моцарт, Дебюси/ действа винаги революционно с новото преоткриване на красотата....

Сп.”Музика”, Букурещ 6/1986 Думитру Капояну

...Концертът за пиано и оркестър е шедьовър в жанра...

Ruch Muzyczny, Warszsawa 20.10.1980 Kzistof Droba

....Особено впечатлен бях от „Концерт за пиано” от Георги Минчев. Трябва да чуем у нас тази творба, понеже това е концерт в истинския смисъл на думата. С богата солова партия, оставаща в идеални пропорции с тази на оркестъра, с отлична форма на повествование, съвсем съвременен по отношение на звученето, написан от творец, който няма ни най-малкия комплекс по отношение на авангарда. Истинска свежест се излъчва от самото начало, т.е. от съзерцателната солова партия на пианото до главозамайващо виртуозния „равеловски” финал. Един поглед в партитурата потвърждава ранга на творбата. В крайна сметка – удоволствие за пианиста /какво поле за истинско свирене!/, за оркестъра и диригента, за слушателя и критика....

Hudobny zivot, Bratislava 11.11.1985 Vladimir Cizik

...Българското творчество бе представено от забележителния „Концерт за пиано” от Георги Минчев. Авторовото внимание не беше съсредоточено само върху звуково-пробивната и налагаща се експресивна солова партия. Звучността и изразителните ритмически модели се преплитат в голяма степен и увеличават въздействието на творбата. Авторът много успешно комбинира пианото с изразително експонираното чембало – в диалог и заедно. Инвенцията, находчивостта в звуково-цветовата област и в логически решената форма осигури заедно със суверенното изпълнение на пианиста успешния резонанс на произведението сред публиката....

Музикальная жизнь, Москва Рима Косачева

...Концертът за пиано на Георги Минчев е много ярко произведение, в много отношения „етапно” за българската музика от 70-те и началото на 80-те години. То е белязано с искреност, с открита емоционална изразителност, явно принадлежи към онова мощно течение на музикалната култура, което се определя с понятието „неоромантизъм”....

в.”Дунавска правда” , Русе 25.03.1986 Ива Чавдарова

....Поразителен ефект! Миг преди да избухне в аплодисменти, залата сякаш потръпна пред изразителната, почти театрална яркост на финала. И ето, че в тази успешна за оркестрантите на сцената, за диригента и солиста вечер, новата българска музика, в лицето на един от най-оригиналните си майстори, спечели отведнъж многолюдната фестивална аудитория. Концертът за пиано от Георги Минчев е от онези съвременни партитури, които стъписват и с майсторство, и с формат, и със съдържание....

в.”Отечествен глас”, Пловдив 06.05.1981 Георги Петров

...Нека се спрем на това произведение. И си позволим да бъдем пристрастни към тази толкова „пристрастна” към пулса на съвремието ни музика. Сугестивна сила, непрестанно и властно течащ музикален поток, цветиста, но тънко дозирана оркестрация, провокираща и обновяваща мисълта клавирна партия – ето само някои от впечатляващите достойнства на Пиано-концерта. Смел новаторски език, без комплекси и от най-авангардни търсения. Рядко ново, чиста проба съвременно произведение е получавало такъв спонтанен резонанс още при първото си изпълнение...

Lud, Bratislava 17.10 1985 J.P.

Като най-успешна изпъкна композицията на Георги Минчев – Концертът за пиано и оркестър. От една страна, в соловата партия се изяви личността на солиста, а от друга – изключително оригиналното инструментиране , използващо най-богата формация от ударни инструменти /поучителна лекция за колегите на Минчев сред словашките композитори/, електронната модулация на акустическия роял, чембалото, вибрафона, камбаните и др. Здравият пулс на тази музика остро контрастираше с хладината и недостатъчната инспирация на другите произведения....

Smena, Bratislava 26.10.1985 Stanislav Bahleda

...Голям интерес предизвика Концертът за пиано от българския композитор Георги Минчев. Творбата е отлична не само в техническо отношение, а е особено привлекателна с музикалното си богатство. Използван е синтезатор за елекронно преобразуване звука на рояла и солиращото чембало, което обогатява колоритността на музикалните идеи...

В.Култура, София 07.07.1978 Игор Вайда /музиковед, Чехословакия

...Във възторг съм от Концерта за пиано на Георги Минчев – творба, която ми донесе силни емоционални изживявания. Забележете, искрен съм, защото емоционалните оценки не са присъщи на специалиста....

в. „Ново слово”, Братислава 10/1985 д-р Терезия Урсинова

...Изключително впечатление направи главно Концертът за пиано и оркестър на Георги Минчев. Неговата Концертна музика за оркестър имаше световна премиера в Прага през 1977 г. Творбата беше бурно акламирана, не само заради възхитителното изпълнение на пианиста. Концертът, заслужено удостоен със значителен брой български и международни награди, донесе аплодисменти на своя автор и в Братислава. Публиката на фестивала / в рамките на цялата концертна програма/ се отнесе към това произведение с най-голямо признание. Възхищавахме се от промяната на настроения, умното включване на по-голям брой съвременни композиционни техники, неортодоксалността на авторското изразяване на музикалната идея. Динамичното движение в Концерта, неговата пряко демонстрирана моторност и ярко изразено движение са израз на самата личност на композитора. Пълнокръвната музикалност на този композитор беше демонстрирана в Братислава през призмата на инвенцията и интелекта на автора, богатото му познаване на съвременните композиционни течения, с подчертаване на неповторимостта, характеризираща творчеството на Минчев. Ние ще се срещаме отново с радост с тази музика....

В.“Култура“ бр.38 10.11.2017 Екатерина Дочева

Кулминация на вечерта стана Концертът за пиано на Георги Минчев (1939). Произведението е едно от най-ярките и впечатляващи композиции не само в творчеството на Минчев, но и в българската музикална литература като част от европейската. Припомнихме си богатия колорит на творбата, шокиращите контрасти в развитието, кипящите вибрации на диалозите между оркестъра и солиста.

Припомнихме си знаците на почерка Минчев, майсторството му на драматург, способността му да организира и тембрира пространството.

Творбата стои във времето без следа от патината на изминалите години. Във всички случаи днес, 40 години след създаването си, тази блестяща композиция продължава да смайва съзнанието със съчетанието от модерна клавирност, темброво въображение, структурна органика, импулси на симфоничното развитие, които кореспондират мигновено със залата – тоест, все сегменти в творческия подход, значими за дълголетието на една композиция, която е постигнала класическа вечност.