КОНЧЕРТО БРЕВЕ

„Българска музика” бр.4/1986 Наташа Япова

....”Concerto breve” от Георги Минчев е ярка, силно приковаваща слуха творба. Написана за десет инструментални партии с указание само за използвания диапазон на инструментите, без конкретизиране на състава, тази партитура – прозвучала в изпълнение на девет духови и контрабас – се асоциира със старинния маниер на обозначение ad libitum според наличните възможности на „капелата”, на „колегиум-музикума”. И действително, слушайки тази цялостна, безупречно контролирана в своето развитие във времето музика, музика на строга логика, микроструктурно изграждане и звукотемброва драматургия, не можем да не усетим - в груповото концертиране на инструментите, мотивната игра между партиите, полифонично-имитационните встъпления и ритмичната комплементарност...